torsdag den 30. august 2012

Høstfest i Bregade 8.sept. 2012KUNSTEN  I  BEVÆGELSE

Kunsten i Bevægelse er et større kunstprojekt startet af Kulturministeriet og Kulturregion Midt-Vestjylland for at fremme kunsten i små bysamfund og lokalområder.

Projektet løber over 3 år og omfatter 18 mindre lokalsamfund.

Ulfborg er sammen med Hjerm og Fabjerg i én pulje udvalgt til at deltage som de første her i 2012. (se WWW.ulfborg.blogspot.com) Den anden pulje, der deltager i år er Kibæk, Kloster og Klovborg.

Denne unikke kunstneriske begivenhed i Ulfborg har ført til et meget positivt samarbejde mellem

styregruppen for: Kunsten i Bevægelse, Vestjysk Kunstforening Ulfborg, Ulfborg Borgerforening og Kulturforeningen Tinghuset.

Dette samarbejde resulterer i, at der i Ulfborg fra d. 7. –  d. 11. september 2012 vil være kunst overalt i bybilledet:

 

Kunst på Ulfborg Skole - Kunst på Ulfborg Aktiv Center - Kunst i Børnehuset - Kunst på gaden – Kunst i kirken - Kunst i Tinghuset - Kunst i mere end 30 forretninger.

 

Tre kunstnere vil alle dagene arbejde åbent i byen;

Christina Vogelsang, Tyskland ved skoforretningen, Kim M. Grønborg, Århus i Tingsalen og Salah Saouli, libaneser fra Tyskland arbejder i gården bag biblioteket.

Alle tre beder borgerne kigge forbi og bidrage.

 

To kunstnere: Jens Ardal og Morten Kroman vil rundt i byen arbejde efter temaet ”Høstfest 2012”.

 

Fra Billedgrundkurset i Holstebro kommer Søren Taaning med 10 studerende, der alle deltager i det skabende arbejde.

 

I Ulfkær Kirke afsløres Yvonne Tranes nye altertavle ved en festgudstjeneste.

 

Vestjysk Kunstforening Ulfborg arrangerer udstillingen KUNSTEN I BUTIKKERNE, hvor godt 20 kunstnere udstiller i mere end 30 forretninger, som har stillet vinduesplads til rådighed!

 

Og på vores institutioner arbejder små og store børn og ældre på at bidrage til dette brogede billede af, hvad der rører sig i et lille lokalsamfund og i den større verden og hvad et samarbejde kan bringe.

 

Ulfborg Bibliotek sætter en udstilling op af bøger, som omhandler kunst på forskellige måder.

 

Brug dagene til at kigge Ulfborg godt efter i sømmene. Dette er et stort projekt, hvor der hele tiden sker noget nyt og ting udvikler sig.

 

Kunstdagene afsluttes med en stor FERNISERING i Borgerforeningens telt foran Biblioteket..

Åbningstale ved Carsten Jensen. Mulighed for at købe lidt at spise og drikke og hygge os sammen.

 Herefter uddeles der små kort over alle udstillingsstederne, og vi håber at alle vil gå på en spændende kunstvandring i Ulfborg.

 

fredag den 24. august 2012

onsdag den 13. juni 2012

Kunstnere på besøg

Søndag d. 3. juni havde vi besøg fra to af de fire kunstnere.

Med dette møde fik vi nu rigtigt sat ansigt på kunstnerne, og fik hørt lidt til hvad de ville og tænkte om projektet.
Her er et lille resume fra de to:Først Christina Vogelsang fra Tyskland:

Hun har ikke lagt sig fast på noget konkret og endeligt endnu. Men hun vil gerne arbejde med et værk, hvor vi samler en række genstande, der har en historie for os selv. Det kan være alle mulige forskellige genstande, fra alle borgere i byen. Nyere som ældgamle.

Disse mange genstande vil så kunne samles på forskellige måder til et færdigt værk.
Herefter kom Christina med tre forslag til hvordan det kunne konstrueres og hvor det kunne monteres, fx i vinduesrammerne i smøgen mellem Skotorvet og Sudan Genbrug, på en halvmur foran Tinghuset eller måske på den runde trappeopgang på sydsiden af Tinghuset.

Sammen med disse minder og genstande kunne vi så fx sætte små mærker med historier. Disse historier kan produceres som små filmoptagelser eller lydoptagelser af personen der kommen med genstanden, og optagelserne kan så lægges ind i en lille stregkode, et qr-tag, som brugeren kan scanne med sin mobiltelefon for derved at få historien fortalt mens man står ved værket.
Se mere om Christina, på siden om kunstnerne.  

Hvordan kan vi være med i Christinas projekt?

Vi vil alle kunne deltage i Christinas projekt på flere måder. For det første kan vi hver i sær komme med en eller flere genstande som vi har en historie om. Ud over selve genstanden er det også vigtigt at vi får fortalt og får samlet de minder og historier der følger med vores ting.
Vi kan også deltage med at samle og fæstne genstandene, der kan fx være brug for at forstærke noget, bore hul i andet, skruer i et tredje.  
Derudover kan Christina bruge folk der kan gå til og fra en række praktiske opgaver, fx at holde styr på hvor alle historierne kommer fra, samle rammer eller montrer til værket etc.

Salah Saouli

Salah har en række ideer til et værk lavet i beton. En af ideerne er at man fylder dunke og beholdere med beton, for derefter at lave et værk hvor alle disse afstøbninger til sidst samles ved at blive lagt ned i et lag beton, hvor de så størkner fast. 

Salah har mange års erfaring med at arbejde i beton.  Det færdige resultat der tænkes monteret på en væg i byen, vil derfor være et større relief bestående af en række velkendte og mindre værker.


Hvordan kan vi være med i Salahs projekt? 
Vi kan alle deltage i Salahs projekt på flere måder. For det første kan vi hver i sær komme med en dunk, en plastflaske, et engangsglas eller en anden form for "støbeform". Man skal bruge beholdere af fx plast, der kan skæres op eller åbnes på anden måde uden at gå i stykker. Glas er derfor ikke velegnet til opgaven. 
Der er brug for hjælpere til at arbejde med opfyldning af beton i disse beholdere, hjælpere til at støbe i størrelsen 10-50 liter ad gangen. 
Der er brug for personer der kan gå til og fra med praktiske opgaver.

torsdag den 19. april 2012

Referat fra møde d. 19. april

Styregruppen har i dag torsdag d. 19.april holdt møde omkring den videre planlægning.
Styregruppen pt. PL Peter Leth, KH Kirsten Hansen, YT Yvonne Thrane, HH Helle Hansen, EL Esther Lundsgaard

Status / kommende aktiviteter: 

Vi går i pressen om ca 2 uger. Samtidig vil vi kunne levere konkrete materialer til erhvervsråd, erhvervsdrivende og deltagende institutioner.
HH Kontakter torsdagsavisen m.fl. når folder er klar. 
PL Laver visitkort
PL sender Yvonne udkast til folder. I næste uge (23.4-27.4)
Helle følger op på Carsten angående fondsmidlerne Evt. ansøgning til fx Colstrup (De giver til lokale ting)
Helle følger op på om Carsten og Esther har lavet konto i Landbobanken. Esther er stadig på opgaven som kasserer
PL Samle idekatalog
PL Skaffer adresser på de fire kunstnere fra Felix. (Christina Vogelsang (DE), Wooloo (Sixten og Martin) (DK), Salah Saouli (EGYPT), Berit Nørgaard (DK)
PL Spørger Felix omkring antal overnatninger.
PL spørger kommunen om opstilling af kunstværker
Kirsten aftaler med Gæstgivergården. Peter fortæller hvor mange nætter og personer, når svar fra Felix haves.

Hvor skal aktiviteterne og kunstværkerne produceres og placeres

Vi snakkede om at finde på en række forslag til hvor kunstværkerne kan placeres og produceres, på en sådan måde at de tager hensyn 1. Kunsternes behov for rammer 2. Den optimale synlighed og oplevelse på sigt, når projektet er ovre 3. En rimelig spredning på projekterne over hele byen. 4. mulighed for at kunstværket kan indgå i en fysisk aktivitet - fx være en del af kunstrute i anlægget eller være til leg og motorisk udvikling for børnehaven etc. Dette arbejde med at finde placeringer vil blive lagt i det åbne dokument her.

Indkvartering 

Kunsterne bliver indkvarteret på enkeltværelser på Gæstgivergården - her er også mulighed for at kunstnerne kan komme på nettet og blogge om deres projekt løbende.
De billedkunststuderende fra Holstebro vil blive indkvarteret samlet i Værestedet.

Økonomi 

Vi har pt. tilsagn om 10.000 til underskudsdækning af Holstebro Kommune og 2.000 fra Rotary.
Eftersom at vi bør stile efter min. 25-30.000 er der noget vej endnu.

Sponsering

Vi har aftalt at sponsering og støtte vil blive nævnt på en fast side på bloggen - siden Tak til (er endnu ikke oprettet) 

torsdag den 12. april 2012

Kulturelt fyraftensmøde torsdag d. 12. april kl.17.00

Torsdag eftermiddag kl. 17-18 vil Esther Lundsgaard og Peter Leth fra styregruppen fremlægge planer, program og ideer for det kommende kulturprojekt.

Herunder kan du læse et sammendrag af de vigtigste kommentarer, punkter og informationer.

Billede fra Fyraftensmødet d.12. april 2012
Referat og hovedpunkter fra fyraftensmøde d. 12. april 2012.

PR

Torsdagsavisen - pressemeddelelser (mulig sponsorering af indlæg)
Link fra Borgerforeningens hjemmeside
Facebook
Præsentation af de fire kunstnere
Invitation til weekendens åbne workshops.


Ideer
Petanquebanen - elever og ældre i fælles aktiviteter
KUnsten i butikkerne - fx et staffeli hvor kunder og ansatte går og arbejder løbende på et kunstværk.
Datoer / kalender
Onsdag d. 5. sept.
Ulfborg skole starter emneuge. Forskønner udeområder. Kunst og bevægelse tænkes ind.
Emneugen fortsætter frem til tirsdag d. 11. september.

Torsdag d. 6.

Fredag d. 7
Kunstnerne kommer

Lørdag d. 8
Kunstnere

Søndag d. 9.
Kunstnere
Mandag d. 10.

Tirsdag d. 11 september

Afslutning kl. 17.00 Fernisering rundt i hele byen.
Vi kan mødes i Bredgade, hvor vi laver en fælles aftensmad.
Se kunstværker i byens butikker - kunne fx auktioneres.

Open by Night til fx kl. 20.00